STICHTING FEMI

Stichting FEMI biedt kansen aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan op een duurzame wijze.

Inspirerend vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid in samenwerking en afstemming tot actieve betrokkenheid en creativiteit.

Initiërend en verbindend op elk gebied van welzijn en welvaart met ieders eigen verantwoordelijkheid en eigenheid.

 

Missie en Aanpak

Missie
Stichting FEMI biedt kansen aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan op een duurzame wijze.  Inspirerend vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid in samenwerking en afstemming tot actieve betrokkenheid en creativiteit. Initiërend en verbindend op elk gebied van welzijn en welvaart met ieders eigen verantwoordelijkheid en eigenheid.

Aanpak
Een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap is leidend voor het slagen van de missie van FEMI. Daarbij draait als basis alles om de belangrijkste doelgroep van FEMI: het kind. De integrale aanpak, die FEMI hanteert in nauwe samenwerking met onze lokale partners is gericht op duurzame ontwikkeling, onderwijs, gezondheid, voedselzekerheid, inkomensverbetering en infrastructuur. In de projecten neemt de lokale gemeenschap altijd deel aan de besluitvorming en uitvoering. We streven ernaar dat de gemeenschap uiteindelijk de volledige verantwoordelijkheid voor het project kan dragen. FEMI focust zich op 7 landen namelijk India, Kenia, Nepal, Oeganda, Bolivia, Tanzania en Nederland. In deze landen werken wij met “geefgeld” (Femi) en “leengeld” (Zero-Kap).

 

 

Onze Landen

FEMI focust zich op 7 landen namelijk India, Kenia, Nepal, Oeganda, Bolivia, Tanzania en Nederland. In deze landen werken wij met “geefgeld” (Femi) en “leengeld” (Zero-Kap)

Bolivia

Bolivia

india

India

Kenia

Kenia

Bolivia

Nederland

india

Nepal

 

Kenia

Oeganda

Kenia

Tanzania

Onze organisatie

Het verhaal van FEMI

LOGO zero-kap

Zero-Kap

LOGO zero-kap

Mensen

Middelen

Publicaties

Vacature(s)