foundation femi

Stichting FEMI biedt kansen aan mensen

Stichting FEMI biedt kansen aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan met oog op het behoud van het lokale ecosysteem.

Inspirerend vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid in samenwerking en afstemming tot actieve betrokkenheid en creativiteit. Initiërend en verbindend.

Aanpak

Hierbij zien we het opgroeiende kind als belangrijkste doelgroep. De integrale focus is gericht op duurzame ontwikkeling, onderwijs, gezondheid, voedselzekerheid, inkomensverbetering en infrastructuur. Centraal in de aanpak staat lokaal eigenaarschap van proces en uitkomst.

De missie van FEMI laat zich vertalen in drie centrale doelstellingen:

  1. Mensen voorzien van menswaardiger bestaan op een duurzame, integrale wijze
  2. Toewerken naar zelfstandigheid
  3. Faciliteren van netwerken en het leggen van verbindingen

Op basis van deze centrale doelstellingen worden projecten geselecteerd en samenwerking gefaciliteerd die bijdragen aan het bereiken van deze doelen en daarmee de missie van FEMI.

FEMI focust zich op 6 landen namelijk Kenia, Nepal, Oeganda, Bolivia, Tanzania en Nederland. In deze landen werken wij met “geefgeld” (Femi) en “leengeld” (Zero-Kap).

Onze projecten

In samenwerking met lokale partners is Femi betrokken bij projecten in zeven landen…

lees verder

Zero-Kap

Zero-Kap is een fonds op naam onder FEMI. Het fonds verleent kredieten aan mensen in ontwikkelingslanden…

lees verder