STICHTING FEMI

Stichting FEMI biedt kansen aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan op een duurzame wijze.

Inspirerend vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid in samenwerking en afstemming tot actieve betrokkenheid en creativiteit.

Initiërend en verbindend op elk gebied van welzijn en welvaart met ieders eigen verantwoordelijkheid en eigenheid.

Femi ondersteunt campagne ‘Je Monster de Baas’ over ingrijpende jeugdervaringen

Missie en Aanpak

Een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap is leidend voor het slagen van de …

lees verder

Onze projecten

In samenwerking met lokale partners is Femi betrokken bij projecten in zeven landen…

lees verder

Zero-Kap

Zero-Kap is een fonds op naam onder FEMI. Het fonds verleent kredieten aan mensen in ontwikkelingslanden…

lees verder

Het verhaal van FEMI

Toegelicht door Ruud Bakhuizen – 2010