Tanzania

FT Kilimanjaro

Dit project is in 2009 opgestart door FEMI in nauwe samenwerking met TPC, een grote suikerplantage/-fabriek, in het gebied Lower Moshi. Sinds 2021 is FTK een zelfstandige Tanzaniaanse NGO. Ondanks deze verandering zijn en blijven we nauw betrokken bij FTK.

FTK richt zich op het ontwikkelen van dorpen volgens een integraal concept waarbij participatie en eigenaarschap van de mensen uit het dorp en duurzaamheid voorop staat. Om te beginnen vindt er in het geselecteerde dorp een uitvoerige inventarisatie plaats van lokale problemen, onder andere door onderzoek en een Medical Camp.  De wensen van de inwoners spelen een doorslaggevende rol. Op basis hiervan volgt een periode van 5 jaar intensieve ondersteuning van de bewoners en het gekozen dorpscommittee door de projectorganisatie van FTK. In die periode wordt er in ieder dorp een lagere school en health centre gerealiseerd. Deze worden bemenst door de overheid. Ook wordt er (drink)watervoorziening gerealiseerd en worden er projecten opgestart zoals het planten van bomen, verbetering van de landbouwmethoden, ondersteuning alleenstaande moeders e.d.

Na die vijf jaar wordt de ondersteuning afgebouwd en moet het dorp ‘op eigen benen staan’.

Inmiddels zijn er zes dorpen op deze manier geholpen hun eigen ontwikkeling vorm te geven.

Naast deze dorpsondersteuning  zijn er diverse grootschaliger trajecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, infrastructuur,  ondernemerschap, duurzaamheid e.d.