Tanzania

In Tanzania werken we met één lokale partner samen: FT Kilimanjaro.

FT Kilimanjaro

Deze lokale stichting is in 2009 opgericht door FEMI. We zijn dan ook nauw betrokken en vormen op dit moment nog de meerderheid van stemmen in het bestuur van de lokale stichting.

De stichting heeft als doel het ontwikkelen van dorpen volgens een integraal concept waarbij participatie en eigenaarschap van de mensen uit het dorp voorop staat.

Sinds de start is het dorp Mtakuja inmiddels op eigen benen en krijgt op afstand nog begeleiding. Daarnaast is er een lening beschikbaar gesteld om de agrarische activiteiten uit te breiden. Deze lening is alleen mogelijk geworden door de 6 jaren die vooraf in de mensen van het dorp geïnvesteerd zijn door onze partner, om hun inkomen te verhogen, zelfbewustzijn, participatie en verantwoordelijkheid te verhogen. Dit is in grote mate gelukt.

Ondertussen is het concept ook in 4 andere dorpen trapsgewijs opgestart.

Zero-Kap projecten in Tanzania

Agrics

Agrics is een sociale onderneming, werkzaam in Kenia en Tanzania, waarin wordt samengewerkt met ongeveer 30.000 kleine boeren. Agrics verleent kredieten aan boeren voor de aanschaf van gecertificeerde zaden, hoogwaardige kunstmest, en het krijgen van ondersteuning op het gebied van hun dieren (gevogelte) , transport (tractor) en andere uitbreidingszaken. Tijdens het seizoen ondersteunt Agrics de boeren met als doel een maximale oogstopbrengst.    

Zero-Kap heeft Agrics een lening verstrekt om zo meer boeren te kunnen ondersteunen.    

 

RUCEPO – Chanika Village
RURAL/URBAN CULTURE AND ENVIRONMENTAL PROMOTION ORGANIZATION (RUCEPO)

is een bijenproject dat samenhangt met wat mensen in de regio al doen als hobby gerelateerd aan kleinschalige koffie-, bananen- en zonnebloemenproductie. Het betreft een totaal van 100 huishoudens Dit wordt ook erkend door de overheid die de schaalvergroting van bijenkorven ondersteund en het generen van (additioneel) inkomen uit de verkoop van honing.

 

FT Kilmanjaro Lower Moshi

Lening om ondernemers een 0% lening te verstrekken met als doel een onderneming op te starten of een al bestaande kleine of middelgrote onderneming uit te breiden. Dit stimuleert de locale economie op de lange termijn, creëert banen en verhoogt de inkomens.