Het verhaal van FEMI

foundation femi

In 1990 werd Ruud Bakhuizen directeur en eigenaar van de Hooge Raedt Groep, een goed draaiende houdstermaatschappij met belangen in vastgoed. Hij wilde iets goeds met zijn geld doen en oriënteerde zich, zoals het een ondernemer betaamt, op de markt.

Annelies (zijn vrouw) en hij besloten zich vooral te richten op verbetering van de leefomstandigheden van kinderen. Na een aantal giften aan bestaande stichtingen besloten ze een eigen stichting op te richten om zo hun gedachtegoed vast te leggen en meer activiteiten te kunnen ontplooien. Op 28 december 1995 is FEMI (Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative) een feit.

In het toenmalige bestuur zitten dan Ruud en Annelies Bakhuizen, Waling Koning, Herman van Keulen en Martien van den Heuvel. Ineke van Keulen is een grote inspirator.

De afgelopen jaren heeft FEMI veel geleerd van de successen en de tegenvallers. Dankzij de input van vele toegewijde vrijwilligers, de grote inzet van Ruud en Annelies Bakhuizen en het enorme netwerk van FEMI, groeit FEMI door. Ook zijn een aantal stichtingen inmiddels geïntegreerd in FEMI, zoals Uno-Inkomen, Zero-Kap en The Good Shepherd om de kennis en reikwijdte van FEMI te vergroten.

zero kapZero-Kap

Zero-Kap is een fonds op naam onder FEMI. Het fonds verleent kredieten aan mensen in ontwikkelingslanden die in structurele armoede verkeren, en ideeën en plannen hebben om de spiraal van armoede te doorbreken. Zero-Kap biedt hen de toegang tot financiële middelen waar ze (nog) geen toegang toe hebben.

Zero-Kap is opgericht in 1989. Het startkapitaal werd ingebracht door Frans Spierings. Met een fors deel van zijn vermogen startte hij het Zero-Kap fonds en was daarmee een voorloper in het veld van de microkredietverlening. De naam Zero-Kap verwijst naar nul procent rente op de lening die het fonds verstrekt (tenzij in lokale valuta, zie hierna).

Zero-Kap is sinds eind augustus 2011 als stichting gefuseerd met FEMI. Zero-Kap is daarmee een fonds op naam geworden onder FEMI.