Kenia

In Kenia werken we samen met twee partners:

  1. Stichting Imani
  2. Victoria Friendly Montessori.

Projecten

Imani Rehabilitation Centre 

Dit project wordt uitgevoerd en begeleid door stichting Imani. Zij hebben als doelstelling het opvangen van wezen, verlaten en verwaarloosde kinderen en deze waar mogelijk terug te brengen naar familie. Daarnaast worden ook kinderen wier ouders in gevangenschap zitten of wier ouders op straat leven opgevangen. Imani komt op voor de belangen en rechten van het kind in Kenia.

FEMI ondersteunt sinds enkele jaren Imani Rehabilitation Agency. Imani heeft 7 centers in Kenia. Vijf in Nairobi, een in Ngong en een in Malindi aan de Keniaanse kust. Imani vangt op straat achtergelaten baby’s, wezen zonder verzorgers, kinderen wiens ouders in de gevangenis zitten, zoek geraakte kinderen, jong in huwelijk gedwongen meisjes en seksueel en geestelijk misbruikte kinderen op.

De centra voorzien in tijdelijke opvang en verlenen ouderlijke verzorging, voorzien in medische zorg, verstrekken onderwijs en geven veel liefde totdat de kinderen zijn gereíntegreerd in de maatschappij via adoptie, pleegzorg en re-integratie.

Imani Rehabilitation Agency vangt in zijn 7 centra gemiddeld 300 tot 350 kinderen jaarlijks op.

Ieder jaar komen er ongeveer 100 kinderen bij en worden er gemiddeld 100 kinderen gerehabiliteerd via adopties, pleegzorg en/of familie of gezinsherenigingen

Integrale Ontwikkeling Rusinga Island

Victoria Friendly Montessori

Dit project is nog in de opstartfase. De nulmeting en uitgebreide survey zijn net afgerond, Nu is men bezig met het opzetten van de planning in samenwerking met de bevolking. De eerste activiteiten zijn inmiddels opgezet:

  1. Er is een gezondheidsprogramma voor de gemeenschap en de kinderen van de school.
  2. Er is een trainingsprogramma in hygiëne en sanitaire voorzieningen voor de gemeenschap en de kinderen op school .
  3. Er is een sociaal werk programma voor 6 dorpen met 108 huishoudens.