Organic Mountain Flavor (OMF)

Zero-Kap

Zero-Kap is een fonds op naam onder FEMI.

Doelgroep

Zero-Kap verleent kredieten aan financiële instellingen, microkredietinstellingen en andere instellingen die de toegang tot financiële middelen faciliteren in regio’s waar FEMI actief is. Deze instellingen lenen het geld van het verkregen krediet door aan mensen die in structurele armoede verkeren, vooral in rurale gebieden. De lening helpt hen om de spiraal van armoede te doorbreken. Via de instelling biedt Zero-Kap hen de toegang tot financiële middelen waar ze (nog) geen toegang toe hebben. Het gaat Zero-Kap niet zozeer om de grootte van het project, maar om de gerichte aanpak en het positieve effect op inkomen en leefomstandigheden.

 

Uitgangspunten voor Zero-Kap krediet:

 • Alleen direct aan financiële instellingen, microkredietinstellingen en andere instellingen die de toegang tot financiële middelen faciliteren;
 • In regio’s waar FEMI actief is;
 • De instelling verstrekt leningen die het inkomen van de leningnemers en daarmee de leefomstandigheden verbetert;
 • Uit een goed onderbouwd business plan blijkt dat de kansen groot en de risico’s beheersbaar zijn;
 • De instelling committeert zich aan het project;
 • De instelling staat open voor technische assistentie, als nodig;
 • De instelling heeft een track record in het verstrekken en monitoren van leningen.
Zero Kap loan

Technische assistentie

Naast het verstrekken van een lening, kan Zero-Kap ook technische assistentie verlenen aan de instelling. Dit is afhankelijk van de behoefte van de instelling, maar kan zich richten op digitalisering, krediet scorecards, administratie of inefficiënte processen.

Werkwijze

Zodra er contact is met een potentiële instelling voor samenwerking, wordt samen met de instelling raakvlakken en wederzijdse toegevoegde waarde onderzocht. Indien deze positief is, dan kan dit resulteren in een lening en/of technische assistentie.

Zero-Kap is een fonds met een klein, deskundig team. Een leningaanvraag wordt zorgvuldig voorbereid. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een scoremethodiek, waarin het ondernemingsplan, de sociaaleconomische impact, de risico’s van succes en terugbetaling worden afgewogen. Het Femi-bestuur beslist of een lening verstrekt wordt. Technische assistentie aanvragen moeten passen in het toegewezen budget.

Kenmerken:

 • De lening loopt in de regel in lokale valuta en wordt er een rente in rekening gebracht; (maximaal 15%) ter afdekking van het valuta risico;
 • De lening loopt maximaal vijf jaar, exclusief een eventuele “grace period”;
 • De hoofdsom van de lening heeft een waarde van maximaal € 50.000;
 • Het betreft een lening en geen gift, de lening moet worden afgelost;

Er moet een reële terugbetalingsmogelijkheid zijn in het land van de aanvrager (dus geen landen waar dat is uitgesloten).

Contact

​Wilt u meer informatie over Zero-Kap? Ziet u mogelijkheden tot samenwerking of kent u een instelling die interessant kan zijn? Als u onderstaand formulier invult of een email stuurt naar femi@hrgoep.com, dan nemen wij contact met u op.

 

1 Step 1
Loan Application Form Zero-Kap

Unfortunately we cannot help you with a loan. Your application does not meet our terms and conditions.


=== End of the request ===

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder