Bolivia

Partner

Pastoral Social Caritas Coroico

Caritas Coroico voert uitgebreide ontwikkelingsprogramma’s, acties voor sociale bijstand en noodprocessen voor natuurrampen, opleiding, oriëntatie en onderwijs uit voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen. De bedoeling is om essentiële, sociale en economisch veranderingen in de levensomstandigheden van deze bevolkingsgroepen te bewerkstelligen via het stimuleren op een integrale, sociale, economische en culturele manier.

De uitgebreide ervaringen op integrale ontwikkelingsprocessen geeft voor FEMI een goede aansluiting om haar gezamenlijke doelen te verwezenlijken.

Project gemeente Apolo

De kern is dat men 30 jongeren, van 5 verschillende scholen, uit 5 dorpen opleidt tot ‘promotoren’ die hun gemeenschappen zullen stimuleren en leren om afval te scheiden/te verwerken, eigen compost te maken en daarnaast zullen zij schoolmoestuinen opzetten en promoten in de gemeenschappen, onder andere via de andere kinderen op de scholen. Ook wordt het geleerde verwerkt in lesstof die speciaal aangepast zal worden op de lokale omgeving en aangeboden aan de scholen.

Door de Corona crisis zijn de projectactiviteiten tijdelijk opgeschort, omdat schoolactiviteiten en andere trainingsmomenten op dit moment niet uitvoerbaar zijn.