Nepal

In Nepal werken we met twee lokale partner samen: Karuna Nepal en SVSI.

Lopende projecten

Dalit empowerment Project (Karuna Nepal)

In 2014 is Karuna een drie jarige holistisch project begonnen met de Musahar bevolking in Bhaluwa. Doel van het project is om deze bevolkingsgroep vooruit te helpen en weer kansen te geven. Inmiddels zijn al veel doelen behaald. Zo is de schooldeelname van de jongeren toegenomen, heeft iedereen een basis health insurance, zijn velen nu lid van een self-help-group (savings- en credit scheme), is de kinderclub versterkt, en heeft een hoog percentage van de bevolking inmiddels een identiteitskaart waarmee ze aanspraak kunnen maken op bepaalde rechten.

Ook is de lokale partner DDS, welke na afloop van dit project de activiteiten gaat overnemen, versterkt. Echter, om een goede overdracht naar hen te garanderen, is in 2016 besloten om het project tot eind 2017 te verlengen waar het oorspronkelijk half 2017 afliep. Het jaar 2017 zal dan ook merendeel gebruikt worden voor capaciteitsopbouw van DDS maar zal ook nog geprobeerd worden om nog beter te scoren op de indicatoren.

Wederopbouw Nepal

Na de aardbeving, welke Nepal zwaar trof in 2015, heeft Karuna Nepal veel noodhulp verleend. Echter zij zijn ook een 3 jarig programma gestart ten behoeve van de wederopbouw van 5 dorpen via een integrale aanpak. FEMI ondersteunt in twee van deze dorpen (Ramche en Bridhim) de inkomen genererende activiteiten voor 3 jaar.

SVSI – Siddhi Rural Development Project

svsi logo

In 2016 is SVSI een groot project gestart met de naam Siddhi Rural Development Project. Dit project is opgestart naar voorbeeld van het project ‘Leren van de Besten” in Peru welke uitgevoerd wordt door Pachamama Raymi. Begin 2016 zijn zowel afgevaardigden van SVSI als van Karuna naar Peru geweest om dit project te bezoeken en kennis op te doen. Daarna is een projectvoorstel geschreven hoe eenzelfde soort project in Siddhi kan worden opgezet onder management van Pachamama Raymi. De basis van dit concept is dat via peer learning en de deelname aan wedstrijden de bevolking gestimuleerd wordt de eigen omstandigheden op het gebied van gezondheid, huisvesting maar zeker ook inkomen te verbeteren.

Zero-Kap projecten in Nepal

Organic Mountain Flavor (OMF)

Organic Mountain Flavor (OMF) werd in 2013 opgericht door de Nepalese ondernemers Samir New en Prakash Adhikari.

Hun doel was om de eerste grote, rendabele gember verwerker van Nepal te worden, maar ook om gemberboeren betere prijzen en voorwaarden te bieden.

OMF heeft als doel meerdere verwerkingsfaciliteiten te bouwen in Nepal voor meerdere producten dan alleen gember.