Nepal

In Nepal werken we met twee lokale partner samen: Karuna Nepal en SVSI.

Lopende projecten

SVSI – Siddhi Rural Development Project

svsi logo

In 2016 is SVSI een groot project gestart met de naam Siddhi Rural Development Project. Dit project is opgestart naar voorbeeld van het project ‘Leren van de Besten” in Peru welke uitgevoerd wordt door Pachamama Raymi. Begin 2016 zijn zowel afgevaardigden van SVSI als van Karuna naar Peru geweest om dit project te bezoeken en kennis op te doen. Daarna is een projectvoorstel geschreven hoe eenzelfde soort project in Siddhi kan worden opgezet onder management van Pachamama Raymi. De basis van dit concept is dat via peer learning en de deelname aan wedstrijden de bevolking gestimuleerd wordt de eigen omstandigheden op het gebied van gezondheid, huisvesting maar zeker ook inkomen te verbeteren.

                         

 

   Max – Femi project

 

In 2017 is de Karuna Foundation een nieuw 3 jarig integraal project gestart samen met de Max Foundation binnen het district Sunsari. Max Foundation sponsort de WASH, health, nutrition en gender activiteiten. Vanaf 2018 sponsort FEMI de livelihood; education en empowerment activiteiten.

Het Femi deel van het MAX-Femi project houdt zich bezig met :

 1. Educatie:
  • Betere instroom in onderwijs (ook voor gehandicapte kinderen)             
  • Voorkomen van drop outs
  • Zorgen voor doorstroom en afronding van middelbaar onderwijs
  • Het werken aan ongeletterdheid van volwassenen
 2. Empowerment:
  • Betrekken van lokale overheid in project
  • Versterken van identiteit en sociale participatie van kwetsbare gemeenschap door bewust te maken van hun rechten
 3. Verbetering van inkomen door
  • het (helpen) opzetten van Self Help Groups
  • het stimuleren van het opzetten van kleine businesses
  • het geven van skills en kennis gerelateerde trainingen waardoor kans op baan verhoogd

Het lange termijn doel van het Max FEMI project is de meest kwetsbare gemeenschap (Dalits) op een duurzame wijze te helpen aan een meer menswaardig bestaan. Dit doen we middels  een integrale/holistische aanpak samen met de gemeenschap toe te werken naar zelfstandigheid. langs de volgende pijlers:

 • Health & WASH: door de gemeenschap bewust te maken van het belang van hygiëne, safe motherhood en ondervoeding: het voorkomen van onnodige kindersterfte (Max – deel)
 • Educatie: leidt tot opgeleide, ontwikkelde jongeren => dit heeft positief effect op gezondheid, leidt tot inkomen, zelfstandigheid en dus betere kwaliteit van leven/meer menswaardig bestaan.
 • Empowerment: door de gemeenschap te organiseren/verbinden, te leren participeren, bewust te maken van hun rechten en te verbinden met de lokale overheid. Dit leidt tot dignity, ontplooiing en zelfstandigheid
 • Economisch/inkomen genererend: de gemeenschap te helpen hun inkomen te verbeteren leidt tot zelfstandigheid en mogelijkheid te investeren in educatie/ontwikkeling van hun kinderen

Ook in dit project is vanaf het begin de verbinding gelegd met de lokale overheid (waardoor het goed verankerd is) en zijn wij (via Zerokap) op zoek naar MFI’s die na afronding in mogelijke kredietbehoefte kan voorzien.

Door beide concepten (MAX WASH en Holistisch)  te verbinden beogen we een zodanige synergie  te creëren met als ultiem doel te komen tot een geïntegreerd model dat we op termijn willen brengen naar andere (arme) regio’s in het westen.

Zero-Kap projecten in Nepal

Organic Mountain Flavor (OMF)

Organic Mountain Flavor (OMF) werd in 2013 opgericht door de Nepalese ondernemers Samir New en Prakash Adhikari.

Hun doel was om de eerste grote, rendabele gember verwerker van Nepal te worden, maar ook om gemberboeren betere prijzen en voorwaarden te bieden.

OMF heeft als doel meerdere verwerkingsfaciliteiten te bouwen in Nepal voor meerdere producten dan alleen gember.