Nederland

In Nederland werken we samen met 1 partner en nemen we deel aan de werkgroep “trauma en gezondheid”

Het vergeten kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens.

Kinderen in deze zogeheten multi-probleem gezinnen zijn erg kwetsbaar. Bij ruim 55.000 gaat het zodanig mis, dat thuis wonen niet meer mogelijk is.

Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag.

Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. Ze organiseren activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. In 2016 hebbenze 17.276 kinderen bereikt met het directe hulpprogramma. Een van de onderdelen zijn de Heppie-vakanties en weekenden die onder meer plaatsvinden in Hotel Heppie in Mierlo. Een waar kinderparadijs met onder andere een speelbos, een theaterzaal, een skelterbaan, een Cruijff Court, een binnenspeeltuin en een kampvuurplaats. Hotel Heppie is gerealiseerd met hulp van FEMI. Met dank aan de steun van FEMI komen er jaarlijks honderden kinderen en jongeren naar Hotel Heppie om te genieten van samen spelen, positieve aandacht en een onbezorgde en vrolijke vakantietijd.