Oeganda

In Oeganda werken we samen met 1 partner: Link To Progress (LTP).

Lopende projecten

Onze partner Link to Progress [LTP] is al actief sinds 2003 in Noord Oeganda.

LTP werkt aan verbetering en toegang tot vers drinkwater, toilet voorzieningen en hygiëne.

De rol van LTP is voorbereiding van elk project in de verschillende dorpen. Contacten met lokale autoriteiten, bepaling prioriteiten, training in onderhoud van de drinkwater installatie, optimalisatie van hygiëne [toiletvoorziening, handen wassen] en het operationeel beheer.

 

De oprichter van LTP is TGS Nederland. TGS Nederland is in 2016 gefuseerd met FEMI. Nu is het een fonds op naam onder Femi. Daarmee heeft Femi de voorzittersrol binnen het lokale bestuur van LTP Oeganda.

Naast de lopende activiteiten van LTP zal de komende periode gekeken worden hoe de aanpak meer integraal opgezet kan worden, zodat de resultaten van de huidige projecten nog beter zullen worden.

Zero-Kap projecten in Oeganda

IGEDA – Kasese

Een lening aan Ikongo Gender and Development Agency in Kasese. Aanvankelijk voor de productie van champignons en mais. Met de productie van champignons is gestopt, omdat er niet voldoende kweek kennis bleek te zijn en ook niet voldoende afzetmogelijkheden.

IMDC – Kasese

Lening aan Integrated Development for Marginalized Community voor een kippen- en varkensfokkerij, die de kippen, eieren en varkens verkoopt aan boeren in district Kasese. Tevens voor de uitbouw van hokken en vermeerdering van het aantal dieren.

Menoda – Wandeeya

Lening aan Mesopotamia Notre Dame Rural Development Association in Wandeeya ten NW van Kampala. Het betreft een objectfinanciering voor een Maiz milling machine. Men maakt het de deelnemende boeren gemakkelijker om een eerlijke prijs voor hun mais te krijgen en bovendien levert de machine een betere kwaliteit maismeel.

Life Link Foundation (LLF) – Bundibugyo

Een MFI die aan armere vrouwen, die cacao en andere agrarische producten verbouwen leningen verschaft om meer te kunnen telen. Belangrijkste reden voor de lening is om de instanties die woekerrentes rekenen aan de individuele boeren buiten spel te zetten. Bovendien vermindert de lening kansen op HIV/AIDS verspreiding, doordat vrouwen ook nog wel eens gedwongen worden tot seksuele tegenprestaties in ruil voor een lening.

 

RET-MF – Mulagi

Lening aan Rural Empowerment Trust Microfinance aan honderden boeren opdat ze hun business kunnen uitbreiden.

VAD Micro-finance – in Nsangi en Wakiso sub countries

Verschaft leningen aan SACCO’s, agrarische groepen, individu’s en plattelands scholen. Eind 2015 hadden zeker 200 boeren baat bij productievermeerdering en dus meer welstand.

MIWODIF – Mitooma

Lening voor inkomensverbetering door productieverbetering van de koffieplant.

NIADS
NKURUBA INTEGRATED AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

Lening voor verbetering van de omstandigheden van veeteelt en visserij met als doel bestrijding van armoede en ondervoeding.