India

Partners

In India werken we met twee lokale partners samen: Assist en YMWS.

LOGO Assist India

ASSIST is een grote en professionele organisatie die bij voorkeur integrale projecten uitvoert. Zij staan open om hun kennis en ervaring op het gebied van integrale ontwikkeling te delen met andere partijen.

In het verleden is veel samengewerkt met YMWS , deze NGO is met name gericht op scholing. Inmiddels is de samenwerking minder intensief

Educatie

Indruk van de werkwijze van ASSIST

Lopende projecten

Bouw veilge huizen

Kukkulavaripalem

Dit rurale dorp maakt deel uit van de integrale projecten in 3 dorpen in de deelstaat Andhra Pradesh in samenwerking met ASSIST.

Inmiddels verkeert de ontwikkeling van dit dorp een eindfase. Alle aspecten van het dorp zijn aan de orde geweest, zoals drinkwater, onderwijs, inkomensverbetering, landbouw, bouw van huizen, emancipatie en gezondheid. Voor de bouw van de laatste groep huizen wordt nu gewacht op de door de overheid toegezegde subsidie.

Gurralamadugu en Manginapudi

Onlangs is gestart met de support van de integrale ontwikkeling van de dorpen Gurralamadugu en Manginapudi. Naar verwachting zal dit project lopen tot het jaar 2022.

Ook hier geldt dat alle aspecten van de dorpen worden ontwikkeld en sterke samenwerking met de mensen uit het dorp door middel van onder andere de oprichting van Village Development Societies en Women Self Help Groups.

De bewustwording wordt door de voortdurende aanwezigheid van een lokale sociaal werker gestimuleerd.

Genereren van inkomen

Bewustwording op het gebied van hygiene, sanitatie, water, educatie, gezondheidszorg.

Markapur

Markapur is een regio met 23 dorpen. Onze partner ASSIST is hier actief in 15 dorpen met een bewustwordingsprogramma.

De awareness wordt gestimuleerd onder andere door middel van optredens van de culturele groep. Met zang, dans en sketches worden situaties uitgebeeld, die sterk tot de verbeelding spreken. De culturele groep verzorgt 3 uitvoering per dag. Een uitvoering kan tot wel 3 uur duren.

De bewustwording activiteiten hebben een grote impact. De bevolking kan mede daardoor een beroep doen op de bestaande faciliteiten vanuit de overheid.

Medical checks for children

Medical Checks for Children (MCC) heeft 4 maal een jaarlijkse medische check uitgevoerd met onze partner YMWS in de omgeving van Kolkata, waarbij telkens circa 1.000 kinderen werden gecontroleerd. Dit gebeurde steeds op de scholen van onze partner YMWS.

In 2018 zal de laatste keer een afrondende check plaatsvinden. Bij MCC is men zeer tevreden over de vooruitgang en de awareness bij ouders en teachers.

De medewerking van een lokale tandarts heeft veel kinderen bevrijd van kiespijn.

Meer informatie http://www.medicalchecksforchildren.org/

Zero-Kap projecten in India

ODAM – Omgeving Tiruchuli – (Tamil Nadu)

ODAM is in 2006 gestart. Het betreft een project om levensstandaard van kwetsbare vrouwen te verbeteren. Met het project worden 21 families – 104 mensen – geholpen. De vrouwen gebruiken de leningen voornamelijk om geiten te hoeden en kleine winkels te runnen.

ORD – Arni Taluk in het Thiruvannamalai District (Tamil Nadu)

Sinds 1990 ontwikkelt en realiseert ORD (Organization for Rural Development) projecten, die gericht zijn op de verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten. De projecten betreffen het verbeteren en bereikbaar maken van het onderwijs voor kinderen, de ontwikkeling van vrouwen en de voorlichting op het gebied van water en hygiëne. De realisatie van deze projecten gebeurt via vrouwen, verenigd in zogeheten Self Helping Groups (SHG’s).

Preed – Tamil Nadu

People’s Organization for Rural Health, Education and Economic Development, Tamil Nadu. Het geld wordt doorgeleend aan vrouwen, via Self-help groups. Na aflossing door de SHG wordt het geld doorgeleend aan een nieuwe groep vrouwen.

Vinmathee – Trichy District (Tamil Nadu)

Zero-Kap werkt al sinds 2006 samen met Vinmathee. Vinmathee zet zich in voor vrouwen uit kwetsbare groepen in India. De vrouwen houden zich bezig met het hoeden van geiten en het houden van koeien in verband met melk en vlees.

ASSIST – Andhra Pradesh

ASSIST is onze partner in Andhra Pradesh in India. In aanvulling op en als onderdeel van de integrale dorpsontwikkeling verstrekt ASSIST ook microkredieten. Zero-kap heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld in de vorm van een tweetal renteloze leningen. De kleine ondernemers (veelal vrouwen) betalen slechts 12% rente.
Samenvattend blijken deze twee leningen tot eind 2017 zo’n 3.300 gezinnen uitzicht te bieden op een beter bestaan.

WORD – Tamil Nadu

Women’s Organization for Rural Development verleent microkredieten aan women Self-Help-Groups.