India

Partners

In India werken we met twee lokale partners samen: Assist en YMWS.

LOGO Assist India

ASSIST is een grote en professionele organisatie die bij voorkeur integrale projecten uitvoert. Zij staan open om hun kennis en ervaring op het gebied van integrale ontwikkeling te delen met andere partijen.

Educatie

Indruk van de werkwijze van ASSIST

Lopende projecten

Gurralamadugu en Manginapudi

Onlangs is gestart met de support van de integrale ontwikkeling van de dorpen Gurralamadugu en Manginapudi. Naar verwachting zal dit project lopen tot het jaar 2022.

Ook hier geldt dat alle aspecten van de dorpen worden ontwikkeld – in nauwe samenwerking met de mensen uit het dorp- door middel van onder andere de oprichting van Village Development Societies en Women Self Help Groups.

De bewustwording wordt door de voortdurende aanwezigheid van een lokale sociaal werker gestimuleerd.

Genereren van inkomen

Medical checks for children

Medical Checks for Children (MCC) heeft 4 maal een jaarlijkse medische check uitgevoerd met onze partner YMWS in de omgeving van Kolkata, waarbij telkens circa 1.000 kinderen werden gecontroleerd. Dit gebeurde steeds op de scholen van onze partner YMWS.

In 2018 zal de laatste keer een afrondende check plaatsvinden. Bij MCC is men zeer tevreden over de vooruitgang en de awareness bij ouders en teachers.

Inmiddels is het project by YMWS afgerond. MCC zet haar werkzaamheden voort bij Assist.

De medewerking van een lokale tandarts heeft veel kinderen bevrijd van kiespijn.

Meer informatie http://www.medicalchecksforchildren.org/

Zero-Kap projecten in India

ODAM – Omgeving Tiruchuli – (Tamil Nadu)

ODAM is in 2006 gestart. Het betreft een project om levensstandaard van kwetsbare vrouwen te verbeteren. Met het project worden 21 families – 104 mensen – geholpen. De vrouwen gebruiken de leningen voornamelijk om geiten te hoeden en kleine winkels te runnen.

ORD – Arni Taluk in het Thiruvannamalai District (Tamil Nadu)

Sinds 1990 ontwikkelt en realiseert ORD (Organization for Rural Development) projecten, die gericht zijn op de verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten. De projecten betreffen het verbeteren en bereikbaar maken van het onderwijs voor kinderen, de ontwikkeling van vrouwen en de voorlichting op het gebied van water en hygiëne. De realisatie van deze projecten gebeurt via vrouwen, verenigd in zogeheten Self Helping Groups (SHG’s).

Preed – Tamil Nadu

People’s Organization for Rural Health, Education and Economic Development, Tamil Nadu. Het geld wordt doorgeleend aan vrouwen, via Self-help groups. Na aflossing door de SHG wordt het geld doorgeleend aan een nieuwe groep vrouwen.

Vinmathee – Trichy District (Tamil Nadu)

Zero-Kap werkt al sinds 2006 samen met Vinmathee. Vinmathee zet zich in voor vrouwen uit kwetsbare groepen in India. De vrouwen houden zich bezig met het hoeden van geiten en het houden van koeien in verband met melk en vlees.

ASSIST – Andhra Pradesh

ASSIST is onze partner in Andhra Pradesh in India. In aanvulling op en als onderdeel van de integrale dorpsontwikkeling verstrekt ASSIST ook microkredieten. Zero-kap heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld in de vorm van een tweetal renteloze leningen. De kleine ondernemers (veelal vrouwen) betalen slechts 12% rente.
Samenvattend blijken deze twee leningen tot eind 2017 zo’n 3.300 gezinnen uitzicht te bieden op een beter bestaan.

WORD – Tamil Nadu

Women’s Organization for Rural Development verleent microkredieten aan women Self-Help-Groups.