India

Partners

 

LOGO Assist India

Partnerschap met Assist is beëindigd in 2022.
Het FEMI Bestuur heeft besloten om, op basis van de gerapporteerde bevindingen in een door een derde partij uitgevoerd auditverslag , haar samenwerking met Assist en haar bestuur te beëindigen. 

Zero-Kap projecten in India

ODAM – Omgeving Tiruchuli – (Tamil Nadu)

ODAM is in 2006 gestart. Het betreft een project om levensstandaard van kwetsbare vrouwen te verbeteren. Met het project worden 21 families – 104 mensen – geholpen. De vrouwen gebruiken de leningen voornamelijk om geiten te hoeden en kleine winkels te runnen.

ORD – Arni Taluk in het Thiruvannamalai District (Tamil Nadu)

Sinds 1990 ontwikkelt en realiseert ORD (Organization for Rural Development) projecten, die gericht zijn op de verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten. De projecten betreffen het verbeteren en bereikbaar maken van het onderwijs voor kinderen, de ontwikkeling van vrouwen en de voorlichting op het gebied van water en hygiëne. De realisatie van deze projecten gebeurt via vrouwen, verenigd in zogeheten Self Helping Groups (SHG’s).

Preed – Tamil Nadu

People’s Organization for Rural Health, Education and Economic Development, Tamil Nadu. Het geld wordt doorgeleend aan vrouwen, via Self-help groups. Na aflossing door de SHG wordt het geld doorgeleend aan een nieuwe groep vrouwen.

Vinmathee – Trichy District (Tamil Nadu)

Zero-Kap werkt al sinds 2006 samen met Vinmathee. Vinmathee zet zich in voor vrouwen uit kwetsbare groepen in India. De vrouwen houden zich bezig met het hoeden van geiten en het houden van koeien in verband met melk en vlees.

WORD – Tamil Nadu

Women’s Organization for Rural Development verleent microkredieten aan women Self-Help-Groups.