Peru

In Peru werken we samen met 2 partners: Leren van de Besten (pachamama raymi) en Por Eso.

Leren van de Besten / Pachamama Raymi

Na de succesvolle afronding van twee eerdere projecten ‘Leren van de Besten’ is op 1 januari 2016, met behulp van, financiële steun van FEMI, het 3e project van start gegaan. Gemiddeld doen 390 families mee per wedstrijd, dat is 70% van de totale bevolking. De families wonen in 5 dorpen in het district Pitumarca. Het werkgebied van het project omvat het grondgebied van deze dorpjes, die her en der verspreid liggen in de dalen en tegen de berghellingen, op hoogten die variëren van 3.700 tot 4.500 meter.

De methodiek van Leren van de besten is uniek en heel succesvol. De kern van de methodiek is gericht op competitie en peerlearning. We hebben inmiddels de methodiek (helpen) introduceren in Nepal en Tanzania.

De wedstrijden zijn onderverdeeld in 3 hoofdthema’s:

1. Wonen en Gezondheid met onderdelen als verbetering van de keuken en slaapruimten, moestuin, zuiver water etc.

2. Bij Inkomen en Milieu komen o.a. thema’s als verbetering van de veestapel (cavia’s, alpaca’s en schapen), irrigatie en boomaanplant aan de orde. Eind 2017 moeten in Pitumarca b.v. 1.000.000 bomen zijn geplant.

3. Cultuur en Verhoudingen binnen de gemeenschap gaat over zaken als gezagsverhoudingen, het in ere houden van traditionele tradities, verwachtingen t.a.v. de toekomst.

Por Eso! in the Peruvian Andes

Gezonde voeding en betere woningen voor de allerarmsten woonachtig hoog in de Peruaanse Andes.

Het doel van het project richt zich op het bestrijden van ziektes door blijvend gezonde en gevarieerde voeding op het menu te krijgen.

Ziektes en ondervoeding bestrijden door blijvend gezonde en gevarieerde voeding op het menu te krijgen: Groenten en granen door de dorpelingen zelf verbouwd, geoogst en bereid in een omgeving (school en thuis) die voldoet aan de minimale eisen op het gebied van hygiëne en voldoende voorzieningen biedt. Een omgeving die niet langer als extreem arm kan worden gekwalificeerd. Femi en Por Eso! zijn hun samenwerking gestart in het dorp Pachamachay. Een afgelegen gemeenschap, hoog in de Peruaanse Andes bestaande uit 140 families.

Er zijn moestuinen en kassen aangelegd. Op school wordt biologische tuinbouwles gegeven aan leerlingen en aan ouders. Samen met de inwoners verbeteren we hun leef- en woonomstandigheden. Er zijn ovens geïnstalleerd die geen rook uitstoten in huis, de muren zijn gepleisterd en er zijn opbergkasten geplaatst. Er wordt niet meer in het kookgedeelte geslapen.

Stichting Por Eso! is sinds 2009 werkzaam in Peru, in 11 afgelegen dorpen. Er is gezonde voeding op 11 scholen dankzij de oogsten via de kassen en de moestuinen. Meer dan 750 families hebben hun huis opgeknapt, waarvan een groot deel van de  families ook over een eigen moestuin of tuinkas beschikt.

Voor meer informatie: http://poreso.org/