Resultaten

Sinds 1989 verstrekte Zero-Kap ruim 60 microkredieten. Het totaal aan verstrekte leningen bedraagt sinds 1989 ruim € 1.000.000. De afgelopen 5 jaar stond iedere dag ongeveer € 300.000 uit aan zo’n 15 kleine projecten.

Op vele plekken ter wereld kochten groepen van boeren zaaizaad, pootgoed, kunstmest en bestrijdingsmiddelen met kredieten van Zero-Kap. Anderen investeerden in gereedschappen, ossen of een tractor om hun land te bewerken of producten naar de markt te brengen. Weer anderen kochten koeien of geiten voor de productie van melk, of varkens en kippen voor de productie van vlees. Meestal zijn het vrouwen die de microkredieten ontvingen.

In de afgelopen jaren zijn een aantal projecten succesvol afgerond:

Likov

Ikongo Oeganda

FD Kilimanjaro Tanzania

Child At Venture Filipijnen

Assist India

Ecoland Kirgizië