Link to Progress

Met onze partner in business, Link to Progress [LTP] in Oeganda wordt al sinds 2003 samengewerkt.

LTP werkt aan verbetering en toegang tot vers drinkwater, toilet voorzieningen en hygiëne. De rol van LTP is voorbereiding van elk project in de verschillende dorpen. Contacten met lokale autoriteiten, bepaling prioriteiten, training in onderhoud van de drinkwater installatie, optimalisatie van hygiëne [toiletvoorziening, handen wassen] en het operationeel beheer.

Voor aanvullende informatie zie www.linktoprogress.org