Mtakuja: een dorp met toekomst

Het doel van het project is om in nauwe samenwerking met het dorp en in een beperkte periode van vijf tot zes jaar de levensstandaard van de bewoners sterk te verbeteren.

De bewoners zullen zelf vanuit dit proces en met een nieuwe startpositie in staat moeten zijn  hun leven in het dorp blijvend en op een acceptabel niveau te handhaven en verder te verbeteren.

Het project hanteert een geïntegreerde benadering voor ontwikkeling, met aandacht voor duurzaamheid en participatie, onderwijs, gezondheidszorg, voedselzekerheid, inkomensverbetering en infrastructuur. Het project wordt participatief opgezet waarbij de gemeenschap deelneemt in de besluitvorming, uitvoering en verantwoordelijkheid, waarbij zij uiteindelijk alles overnemen en uiteindelijk het geheel overnemen.

Het Mtakuja project (5000 mensen) was ook een pilot voor de methode van werken en indien succesvol zou het uitgebreid worden. Dat is inmiddels gebeurd. Omdat het Mtakuja project en het concept goed werkt is het inmiddels uitgebreid naar een veel groter gebied met zo’n 80.000 inwoners: Lower Moshi.

Naast dat we regionale activiteiten in de Lower Moshi regio doen gaan we ook verder met de geïntegreerde dorp projecten. Na Mtakuja zijn we in 2013 in het dorp Mikocheni (5000 inwoners) begonnen. Ondertussen zijn we in 2015 in Chemchem (2500 inwoners) begonnen en in de loop van 2016 kijken we uit naar het volgende dorp in de regio. Deze dorps projecten worden op dezelfde manier als Mtakuja benaderd; faciliterend (grote participatie dorpelingen) en geïntegreerd met allerlei interventies in de volgende categorieën:  onderwijs, gezondheid, inkomsten genereren en infrastructuur.