Hooge Raedt Social Venture

Hooge Raedt Social Venture (HRSV) investeert in en ondersteunt kansarme mensen.

Miljarden arme mensen en mensen met een laag inkomen zijn kansarm en machteloos. Het ontbreekt hen aan veiligheid, toegang tot standaard voorzieningen en voldoende mogelijkheid tot productiviteit. Er is geen standaard oplossing of werkwijze om hun omstandigheden te veranderen. De lokale overheden van de armste landen spelen altijd een doorslaggevende rol en in sommige situaties is de tussenkomst van een filantropische instelling de beste startwijze. HRSV gelooft echter dat financieel levensvatbare ondernemingen, geleid door maatschappelijk ingestelde zakenmensen een goed alternatief zijn zijn om een duurzame impact op lange termijn te bereiken.

Als deze ondernemingen succesvol zijn, bieden zij kansarme mensen banen en inkomen en een keuze van diensten en producten die hun welzijn kunnen verbeteren.

Voor sommige van deze ondernemers is het verkrijgen van kapitaal om hun ideeën te verwezenlijken een struikelblok. Met het oogmerk op het ondersteunen van kansarme mensen investeert HRSV in deze ondernemingen door het verstreken van leningen en aandeelhouderskapitaal.

U kunt meer informatie krijgen van Joris de Vries via j.devries@hrgroep.com