Achtergrond

Het onderwijs beperkt zich niet tot taal en rekenen, ook het creatieve bewustzijn van de kinderen wordt gestimuleerd via o.a. toneel, dans en mime. Daarnaast wordt het sociaal bewustzijn gestimuleerd: in welke context leef ik, hoe schep ik mijn eigen leefbare toekomst? Contacten tussen school en ouders zijn een vitaal onderdeel van het onderwijs. Via het onderwijs aan de kinderen worden de ouders, vooral de moeders, zich ook bewust van hun eigen situatie.

Naast onderwijs was het ook van belang om te voorzien in gezond drinkwater, sanitair en medische verzorging.