Campus Challenge/Friends Indeed

Campus Challenge / Friends Indeed

Campus Challenge is een regionaal centrum voor kinderen en jongeren met een handicap  aan de oostkust van Andhra Pradesh.