Het verhaal van FEMI

In 1990 werd Ruud Bakhuizen directeur en eigenaar van de Hooge Raedt Groep, een goed draaiende houdstermaatschappij met belangen in vastgoed. Hij wilde iets goeds met zijn geld doen en oriënteerde zich, zoals het een ondernemer betaamt, op de markt.

Annelies (zijn vrouw) en hij besloten zich vooral te richten op verbetering van de leefomstandigheden van kinderen. Na een aantal giften aan bestaande stichtingen besloten ze een eigen stichting op te richten om zo hun gedachtegoed vast te leggen en meer activiteiten te kunnen ontplooien. Op 28 december 1995 is FEMI (Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative) een feit.

In het toenmalige bestuur zitten dan Ruud en Annelies Bakhuizen, Waling Koning, Herman van Keulen en Martien van den Heuvel. Ineke van Keulen is een grote inspirator.

De afgelopen jaren heeft FEMI veel geleerd van de successen en de tegenvallers. Dankzij de input van toegewijde vrijwilligers en de grote inzet van Ruud en Annelies Bakhuizen en het enorme netwerk van Ruud, groeit Femi door. Ook zijn een aantal stichtingen inmiddels geïntegreerd in FEMI, zoals Uno-Inkomen en Zero-Kap om de kennis en reikwijdte van Femi te vergroten.

In 2011 is een directeur aangesteld om de organisatie een professionaliseringsslag te laten maken om zo nog beter de doelstelling te kunnen verwezenlijken.