Aanpak

Een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap is leidend voor het slagen van de missie van FEMI. Daarbij draait als basis alles om de belangrijkste doelgroep van FEMI: het kind. De integrale aanpak, die FEMI hanteert, zorgt voor aandacht voor duurzame ontwikkeling, onderwijs, gezondheid, voedselzekerheid, inkomensverbetering en infrastructuur.

In de projecten neemt de lokale gemeenschap altijd deel aan de besluitvorming en uitvoering. We streven ernaar dat de gemeenschap uiteindelijk de volledige verantwoordelijkheid voor het project kan dragen.