Contact

FEMI is altijd op zoek naar mogelijkheden om haar idealen in te vullen. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te denken, ons met mogelijke bondgenoten in aanraking te brengen en onze financiële middelen te versterken.

Donaties:

Voorwaarden aanvraag donatie Femi:

Femi besteedt haar budget aan communities in 6 verschillende landen op een integrale werkwijze. Alleen projecten die gepland worden/zijn in de communities waar wij actief zijn komen in aanmerking voor een gift, als zij aanvullend zijn op de al bestaande activiteiten. Mocht u overwegen om uw activiteiten in één van de communities, waar Femi actief is, te gaan starten, dan kunnen uw activiteiten ook in aanmerking komen voor een gift. Voor kennisuitwisseling staan wij altijd en met veel plezier open.

Door de meerjarige betrokkenheid van Femi bij projecten is slechts een klein deel van het jaarbudget beschikbaar voor nieuwe projecten.

Onze focuslanden en de bijbehorende gebieden:

India – Andhra Pradesh
Kenia – Nairobi en Rusinga Island
Tanzania – Lower Moshi Region
Peru – Cuzco
Nepal – Sauhara, Bridhim, Bhaluwa en Ramche
Oeganda – Noord Oeganda
Nederland – projecten t.b.v. jeugd

Voldoet de aanvraag niet aan bovenstaande criteria dan wordt deze niet in behandeling genomen.

FEMI

Torenlaan 15
3742 CR Baarn, Nederland
Email: contact@femi.org
IBAN NL31ABNA0619465476
RSIN: 805484656