Stichting FEMI

Stichting FEMI biedt kansen aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan op een duurzame wijze.
Inspirerend vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid in samenwerking en afstemming tot actieve betrokkenheid en creativiteit. Initiërend en verbindend op elk gebied van welzijn en welvaart met ieders eigen verantwoordelijkheid en eigenheid.

Por Eso! in de Peruaanse Andes

Campus Challenge/Friends Indeed

Integrale ontwikkeling in Andhra Pradesh

Leren van de Besten in Cuzco